Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Ιούνιος 2013
Print
28/06/2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 393/27-06-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της προσωρινής μεταφοράς πιστώσεων έργων ΤΑΧΔΙΚ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της εταιρίας για τον μήνα Ιούνιο του 2013 (Δ/3874/25-06-2013)
ΑΔΑ: ΒΛΠΠ46ΨΧ06-ΞΤΕ Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
28/06/2013
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Γ.Φ. ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ Κ.Κ. ΥΠΟΔΙΚΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΤΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΙΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ
ΑΔΑ: ΒΛΠΠ46ΨΧ06-3ΤΨ Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
 
28/06/2013
ΕΡΓΟ: «ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ» - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
ΑΔΑ: ΒΛΠΠ46ΨΧ06-6ΒΩ Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
 
28/06/2013
ΕΡΓΟ: «ΕΞΑΜΗΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ» - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΔΑ: ΒΛΠΠ46ΨΧ06-ΤΥ4 Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
 
27/06/2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 393/27-06-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΘΕΜΑ 4ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της τροποποίησης προγράμματος έργων ΤΑΧΔΙΚ για το έτος 2013 (Δ/3876/25-06-2013)
ΑΔΑ: ΒΕΖΖ46ΨΧ06-ΠΥΦ Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
27/06/2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 393/27-06-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για την κατακύρωση ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού του έργου: «5η ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ VRV ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΦΕΤΕΙΟ)» (Δ/3873/25-06-2013)
ΑΔΑ: ΒΕΖΖ46ΨΧ06-Ι5Ρ Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
27/06/2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 392/19-06-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΘΕΜΑ 1ο: Λήψη απόφασης για το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου: «ΜΕΛΕΤΗ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΤΕΧΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΠΑΤΡΩΝ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΣΔΙΤ - ΦΑΣΗ Β΄» (Δ/3868/18-06-2013)
ΑΔΑ: ΒΕΖΖ46ΨΧ06-ΟΓΗ Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
27/06/2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 392/19-06-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΙΟΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΘΕΜΑ 2ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη χορήγησης προκαταβολής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΗΜΙΤΕΛΟΥΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ» (Δ/3869/18-06-2013)
ΑΔΑ: ΒΕΖΖ46ΨΧ06-ΗΞΡ Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
27/06/2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 393/27-06-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, ΘΕΜΑ 3ο: Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη της έκθεσης προϋπολογισμού εσόδων-εξόδων Διοίκησης και λειτουργίας και των έργων της εταιρίας για το έτος 2014 (Δ/3875/25-06-2013)
ΑΔΑ: ΒΕΖΖ46ΨΧ06-8Φ0 Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
27/06/2013
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΡΗΤΗ Ι (ΧΑΝΙΑ) - ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΕΠΙΠΛΑ (ΧΩΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ) (αρ. πρωτ. εισήγησης ανάθεσης Ε/17419/21-12-2012)
ΑΔΑ: ΒΕΖΖ46ΨΧ06-5ΘΚ Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
27/06/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2013
ΑΔΑ: ΒΕΖΖ46ΨΧ06-ΛΔΟ Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
27/06/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΑΔΑ: ΒΕΖΖ46ΨΧ06-ΡΧ7 Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
20/06/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ/ΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟ & ΜΑΙΟ 2013 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ C.P.I. AE
ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46ΨΧ06-ΒΔ3 Είδος: ΔΑΠΑΝΗ Λήψη Αρχείου
 
20/06/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΩΣΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Δ.Σ./388,389,390,391
ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46ΨΧ06-Π2Ο Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
20/06/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΦΟΡΑ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ERP PRIME (OMEGA ΠΑΓΙΑ 1 ΕΤΟΥΣ) & ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46ΨΧ06-ΧΑ9 Είδος: ΔΑΠΑΝΗ Λήψη Αρχείου
 
20/06/2013
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του έργου: ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΩΝ WC ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΔΑ: ΒΕΖΑ46ΨΧ06-0ΒΨ Είδος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Λήψη Αρχείου
 
20/06/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΟ ΨΥΧΙΑΤΡΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ»
ΑΔΑ: ΒΕΖΣ46ΨΧ06-ΑΡΣ Είδος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Λήψη Αρχείου
 
20/06/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ-ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ-ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΘΑΛΑΜΟ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ»
ΑΔΑ: ΒΕΖΣ46ΨΧ06-ΙΒ1 Είδος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Λήψη Αρχείου
 
20/06/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ»
ΑΔΑ: ΒΕΖΣ46ΨΧ06-Α2Λ Είδος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Λήψη Αρχείου
 
20/06/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΛΟΓ/ΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘ.ΧΑΡ.ΔΟΥΝΙΑΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΓΙΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ & ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΩΝ ΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2013
ΑΔΑ: ΒΕΖΣ46ΨΧ06-1ΞΟ Είδος: ΔΑΠΑΝΗ Λήψη Αρχείου
 
19/06/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
ΑΔΑ: ΒΕΖ246ΨΧ06-ΔΕΣ Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
19/06/2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 391/31-05-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΘΕΜΑ 24ο: Λήψη απόφασης για τον χαρακτηρισμό ή μη του γραφείου λογιστηρίου σε τμήμα λογιστηρίου (ΕΞ΄ΑΝΑΒΟΛΗΣ Δ.Σ.386/14-03-2013) (Δ/3671/11-03-2013)
ΑΔΑ: ΒΕΖ246ΨΧ06-0ΟΔ Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
19/06/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΟΦΛ.ΤΠΥ 60/ 11-03-2013 ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ & ΣΙΑ: ΟΕ ΑΦΟΡΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ (10-02-2013 ΕΩΣ 09-03-2013)
ΑΔΑ: ΒΕΖ246ΨΧ06-Γ98 Είδος: ΔΑΠΑΝΗ Λήψη Αρχείου
 
19/06/2013
Εισήγηση για την έγκριση 2μηνης παράτασης ισχύος συμβάσεως του έργου: ΕΞΑΜΗΝΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ «ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΕ»
ΑΔΑ: ΒΕΖ246ΨΧ06-ΤΚΜ Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη Αρχείου
 
19/06/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΝΕΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ»
ΑΔΑ: ΒΕΖ246ΨΧ06-1ΗΒ Είδος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Λήψη Αρχείου
 
19/06/2013
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Ο ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ, ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ (αρ. πρωτ. εισήγησης ανάθεσης /17970/16-04-2013)
ΑΔΑ: ΒΕΖ246ΨΧ06-ΥΔ5 Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
19/06/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΦΟΡΑ ΕΤΗΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΤΩΝ ΕΙΧ ΑΥΤ/ΤΩΝ ΜΑΡΚΑΣ SKODA ΜΕ ΑΡΙΘ.ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΗΙ 5505 & ΙΗΙ 5502 ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ (08-06-2013 ΕΩΣ 08-06-2014)
ΑΔΑ: ΒΕΖ246ΨΧ06-54Α Είδος: ΔΑΠΑΝΗ Λήψη Αρχείου
 
19/06/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΔΑ 2015790, 2028783 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΕΒΕ, ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ
ΑΔΑ: ΒΕΖ246ΨΧ06-ΜΥ2 Είδος: ΔΑΠΑΝΗ Λήψη Αρχείου
 
19/06/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΣΜΕΔΕ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2013
ΑΔΑ: ΒΕΖ246ΨΧ06-Θ5Π Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
19/06/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΙΚΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2013
ΑΔΑ: ΒΕΖ246ΨΧ06-ΗΔΑ Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
19/06/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ 2013
ΑΔΑ: ΒΕΖ246ΨΧ06-ΟΨ2 Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
19/06/2013
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: Συντήρηση των εγκαταστάσεων και του κτιρίου, επί των οδών Κυρίλλου Λουκάρεως, Κάλβου και Δέγλερη, στο οποίο στεγάζονται το Ειρηνοδικείο, Πταισματοδικείο και Υπηρεσίες του Πρωτοδικείου Αθηνών, προς αποτροπή επικείμενου κινδύνου προκλήσεως ανεπανόρθωτων φθορών και βλαβών σε αυτό, καθώς και τη διασφάλιση της ομαλής εν γένει λειτουργίας του και ασφαλούς παραμονής εντός αυτού των εργαζομένων δικαστικών και των λοιπών παραγόντων των προσερχομένων για υποθέσεις τους - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟY ΑΘΗΝΩΝ (αρ. πρωτ. εισήγησης Ε/18005/23-04-2013)
ΑΔΑ: ΒΕΖ246ΨΧ06-3Δ4 Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
18/06/2013
ΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ Δ.Μ.ΑΘΗΝΩΝ (ΕΦΕΤΕΙΟ)
ΑΔΑ: ΒΕΖΔ46ΨΧ06-Μ9Χ Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 

 

Σελίδα 1 2