Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018
ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.
Διαδρομή: Αρχική Σελίδα »

Μάιος 2013
Print
31/05/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2013
ΑΔΑ: ΒΕΧΩ46ΨΧ06-ΥΟ6 Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
30/05/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (10-4-2013 ΕΩΣ 9-5-2013) ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ (344,52€) ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΗΚΕ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 128,74€
ΑΔΑ: ΒΕΧ746ΨΧ06-4Ν1 Είδος: ΔΑΠΑΝΗ Λήψη Αρχείου
 
30/05/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΟΤΕ ΑΕ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (01-04-13 ΕΩΣ 30-04-13)
ΑΔΑ: ΒΕΧ746ΨΧ06-7ΡΚ Είδος: ΔΑΠΑΝΗ Λήψη Αρχείου
 
30/05/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΔΑ 2011030, 1990423, 251713 ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS ΑΕΒΕ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ κλπ
ΑΔΑ: ΒΕΧ746ΨΧ06-ΖΗΣ Είδος: ΔΑΠΑΝΗ Λήψη Αρχείου
 
30/05/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΑΓΟΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΝΕΡΩΝ NESTLE WATERS DIRECT-ΕΛΛΑΣ ΥΔΑΤΑ ΑΕ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2013
ΑΔΑ: ΒΒΕΧ746ΨΧ06-ΛΗΕ Είδος: ΔΑΠΑΝΗ Λήψη Αρχείου
 
30/05/2013
ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΔΑ 346201-05-13 & ΤΔΑ 3497/28-05-13 ΕΤΑΙΡΕΙΑ CLEAN SPOT"ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑΝΝ." ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΑΔΑ: ΒΕΧ746ΨΧ06-ΕΤΔ Είδος: ΔΑΠΑΝΗ Λήψη Αρχείου
 
30/05/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΟΦΛ.ΤΠΥ740/18-4-2013 ARCHIMEDIA AE ΠΑΡΟΧΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΔΑ: ΒΕΧ746ΨΧ06-5ΣΩ Είδος: ΔΑΠΑΝΗ Λήψη Αρχείου
 
30/05/2013
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΦΑΣΗ Γ: ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ»
ΑΔΑ: ΒΕΧ746ΨΧ06-Β0Σ Είδος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Λήψη Αρχείου
 
29/05/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013
ΑΔΑ: ΒΕΧΒ46ΨΧ06-ΥΗΙ Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
27/05/2013
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΥΛΩΝΑ» - ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΓΚΑΙΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ – ΠΥΡΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΔΑ: ΒΕΧΟ46ΨΧ06-ΠΗΧ Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
27/05/2013
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ 23/9/2012 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΚΕΘΕΑ (ΦΕΚ 498 Β΄/5-3-2013)
ΑΔΑ: ΒΕΧΟ46ΨΧ06-ΝΞΕ Είδος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Λήψη Αρχείου
 
27/05/2013
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: 5η ΕΤΗΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ VRV ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΦΕΤΕΙΟ)
ΑΔΑ: ΒΕΧΟ46ΨΧ06-Χ9Δ Είδος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Λήψη Αρχείου
 
27/05/2013
ΕΡΓΟ: «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ (1) – ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ» - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
ΑΔΑ: ΒΕΧΟ46ΨΧ06-ΣΦΗ Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
 
27/05/2013
ΕΡΓΟ: «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ - ΣΤΑΘΕΡΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΓΑΡΟΥ ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟΥ (1) – ΑΚΡΟΑΤΗΡΙΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ» - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΔΑ: ΒΕΧΟ46ΨΧ06-ΦΞΧ Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
 
27/05/2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 389/10-05-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΘΕΜΑ 7ο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ :Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ» (Δ/3803/08-05-2013)
ΑΔΑ: ΒΕΧΟ46ΨΧ06-ΨΓΓ Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
27/05/2013
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΠΥΡΚΑΓΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΓΕΡΣΗ ΤΗΣ 23/9/2012 ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΚΕΘΕΑ (ΦΕΚ 498 Β΄/5-3-2013)
ΑΔΑ: ΒΕΧΟ46ΨΧ06-ΓΒ9 Είδος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Λήψη Αρχείου
 
27/05/2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 389/10-05-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΘΕΜΑ 6ο ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ : Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : «1) Λήψη άμεσων μέτρων για άρση επικινδυνότητας και στοιχειώδη λειτουργία μετά την έκρηξη της 30/12/2010, 2) Εργασίες πλήρους αποκατάστασης, 3) Εργασίες εγκατάστασης μέτρων ασφαλείας στα κτίρια των Διοικητικών Δικαστηρίων Αθηνών – ΦΑΣΗ Γ΄: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ» (Δ/3797/08-05-2013)
ΑΔΑ: ΒΕΧΟ46ΨΧ06-1ΑΜ Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
27/05/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΣΜΕΔΕ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΑΔΑ: ΒΕΧΟ46ΨΧ06-5ΞΠ Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
25/05/2013
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΑΠΜΕΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΡΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - EΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΦΩΤΑΓΩΓΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΩΝ (αρ. πρωτ. εισήγησης ανάθεσης Ε/17358/10-12-13)
ΑΔΑ: ΒΕΝ846ΨΧ06-3ΜΟ Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
25/05/2013
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΑΠΜΕΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΕΡΓΟ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΡΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΑΛΟΘΥΡΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΒΟΜΒΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ (αρ. πρωτ. εισήγησης ανάθεσης E/17649/18-02-2013)
ΑΔΑ: ΒΕΝ846ΨΧ06-ΤΣΗ Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
25/05/2013
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΦΥΛΑΚΗΣ ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ - ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΔΥΟ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΙΣΘΩΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΘΕΜΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Α.Ε. - ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΔΑ: ΒΕΝ846ΨΧ06-9ΣΧ Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη Αρχείου
 
25/05/2013
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΡΑ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΝΕΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΚΙΑΔΙΩΝ ΣΕ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΠΤΑΙΣΜΑΤΟΔΙΚΕΙΟΥ
ΑΔΑ: ΒΕΝ846ΨΧ06-Η1Φ Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Λήψη Αρχείου
 
25/05/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΦΟΡΟΥ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΥΣ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013
ΑΔΑ: ΒΕΝ846ΨΧ06-0ΞΖ Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
25/05/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΑΠΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ & ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΠΟΥ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΟΥ ΘΕΩΡΟΥΝΤΑΙ ΕΙΔΟΔΗΜΑ ΑΠΟ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΜΑΡΤΙΟΥ, ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012
ΑΔΑ: ΒΕΝ846ΨΧ06-ΥΤΛ Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
23/05/2013
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΑΠΜΕΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΝ ΓΕΝΕΙ, ΕΦ΄ ΟΣΟΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ Η ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ Η ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΧΡΗΖΟΥΝ ΑΜΕΣΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΩΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. - ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΧΩΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ 16 ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ - ΓΡΑΦΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΑΔΑ: ΒΕΝΧ46ΨΧ06-76Κ Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
23/05/2013
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΑΠΜΕΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΝΕΟ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΒΕΡΟΙΑΣ – ΣΥΝΔΕΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΗ (αρ. πρωτ. Ε/16849/23-08-012 έγκριση εισήγησης εκτέλεσης)
ΑΔΑ: ΒΕΝΧ46ΨΧ06-Β7Β Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
23/05/2013
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΑΠΜΕΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ Γ.Κ.Κ. ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΥ ΦΩΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΒΕΝΧ46ΨΧ06-0ΤΧ Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
23/05/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΤΠΥ 322875 & 329891 ΑΦΟΡΑ ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΑΕΕ ΓΙΑ ΤΑΧΥΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΑΔΑ: ΒΕΝΧ46ΨΧ06-ΟΚΙ Είδος: ΔΑΠΑΝΗ Λήψη Αρχείου
 
23/05/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΑΟΔΟΣΗ ΦΟΡΟΥ & ΤΕΛΩΝ ΧΑΡΤ/ΜΟΥ ΟΠΩΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡ.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΔΑ: ΒΕΝΧ46ΨΧ06-6ΕΡ Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
23/05/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΡΤΙΟ 2013
ΑΔΑ: ΒΕΝΧ46ΨΧ06-0ΙΙ Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
23/05/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΙΚΑ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΑΠΡΙΛΙΟ 2013
ΑΔΑ: ΒΕΝΧ46ΨΧ06-Ξ3Ζ Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
23/05/2013
ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΕΒΑΝΤΟΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΜΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΗ
ΑΔΑ: ΒΕΝΧ46ΨΧ06-ΞΘ6 Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
 
23/05/2013
ΕΡΓΟ: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΡΕΒΑΝΤΟΡΙΟ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΜΦΙΣΣΑΣ» - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΑΔΑ: ΒΕΝΧ46ΨΧ06-3ΘΟ Είδος: ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Λήψη Αρχείου
 
20/05/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ RELEASE ΑΦΟΡΑ ERP PRIME
ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΧ06-ΣΓΓ Είδος: ΔΑΠΑΝΗ Λήψη Αρχείου
 
20/05/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΙΧ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΙΗΙ 5502 ΜΑΡΚΑΣ SKODA ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΡΟΥΛΕΜΑΝ
ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΧ06-ΕΡ1 Είδος: ΔΑΠΑΝΗ Λήψη Αρχείου
 
20/05/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΜΗΝΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΧ06-ΔΙΝ Είδος: ΔΑΠΑΝΗ Λήψη Αρχείου
 
20/05/2013
ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΣΤΟΝ ΝΟΜΙΚΟΣΥΜΒΟΥΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΧ06-ΟΤΛ Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
20/05/2013
ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΑΠΜΕΠ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΤΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΛΟΥΚΑΡΕΩΣ 14 ΚΑΙ ΔΕΓΛΕΡΗ, ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΣ ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΤΩΝ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΒΛΑΒΩΝ Σ΄ ΑΥΤΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΝΤΟΣ ΑΥΤΟΥ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΙΚΟΥ ΤΟΙΧΟΥ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΟΥ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΤΟ Δ.Μ. ΑΘΗΝΩΝ (ΕΦΕΤΕΙΟ) (αρ. πρωτ. εισήγησης ανάθεσης Ε/17845/27-03-2013)
ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΧ06-ΟΝΡ Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
20/05/2013
Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την διεξαγωγή του διαγωνισμού του έργου: ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΥΓΡΑΣΙΩΝ
ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΧ06-47Α Είδος: ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ Λήψη Αρχείου
 
20/05/2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 389/10-05-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΘΕΜΑ 16ο:Λήψη απόφασης για τον ορισμό εκπροσώπων του Υπ. Δικαιοσύνης στο Τεχνικό Συμβούλιο της εταιρίας (70839/08-05-2013)
ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΧ06-ΟΔΧ Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 
20/05/2013
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 389/10-05-2013 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΘΕΜΑ 14ο:Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη εκχώρησης του 39ο υ λογαριασμού του έργου: «ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ- ΔΡΑΜΑ» καθώς και την πληρωμή των 38ο υ και 39ο υ λογαριασμών του έργου (Δ/3800/08-05-2013)
ΑΔΑ: ΒΕΝ546ΨΧ06-ΖΑΣ Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ Λήψη Αρχείου
 

Σελίδα 1 2